Dyrehospitalet – Københavns Universitet

Københavns Universitet
Forside

On-line henvisning af patienter

Tilbage til www.dyrehospitalet.ku.dk.

Ved akutte henvisninger skal hospitalet kontaktes telefonisk på følgende numre: 35332950 (mandag-fredag fra 8-16), øvrige tidspunkter - døgnet rundt: 35332930.


Som dyrlæge har du via denne formular mulighed for at henvise patienter til Universitetshospitalet for Familiedyr. 

Felter markeret med * SKAL udfyldes. Hvis formularen ikke er udfyldt tilstrækkelig vil det fremgå af fejlmeddelelsen

Denne henvisningsside kan kun benyttes af dyrlæger!

Henvisende dyrlæge
Klientoplysninger
Patientoplysninger
Anamnes inklusiv relevante tidligere sygehistorier. Herunder: Er der særlige forhold, der skal tages hensyn til i forbindelse med bedøvelsen:
Har du brug for at sende flere dokumenter kan disse sendes til vores mail på henvisning@sund.ku.dk