Dyrehospitalet – Københavns Universitet

Københavns Universitet
Forside

Henvisning til CT-og MRI-skanning

Tilbage til www.dyrehospitalet.ku.dk.


Felter markeret med * SKAL udfyldes.

Hvis formularen ikke er udfyldt tilstrækkelig vil det fremgå af fejlmeddelelsen.

Læs venligst vejledningen til "henvisning til billeddiagnostik"

Denne henvisningsside kan kun benyttes af dyrlæger!

Henvisende dyrlæge
Klientoplysninger
Patientoplysninger
Røngtenundersøgelse udført (hvis ja, ønskes billederne indsendt):
Anamnese inklusive relevante tidligere sygehistorier. Herunder: Er der særlige forhold, der skal tages hensyn til i forbindelse med bedøvelsen: Afkryds hvilket anatomisk område på patienten, der ønskes undersøgt. Ønskes pris se venligst på www.dyrehospitalet.ku.dk under billedediagnostik. Regningen fremsendes til henvisende dyrlæge.
Undersøges:*
Præanæstetisk blodprofil udført (Skal udføres for alle patienter over 5 år og kritiske patienter.)
Tidligere diagnostiske undersøgelser såsom journal, laboratoriesvar, røntgenbilleder eller andet relevant materiale bedes vedhæftet (maksimakt 32 MB i alt)
Har du brug for at sende flere dokumenter kan disse sendes til vores mail på rontgen@sund.ku.dk